Kredyty gotówkowe, czyli prosty zastrzyk gotówki


Obecnie na rynku dostępnych jest wiele ofert produktów finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym jest kredyt. Mianowicie, kredytem nazywa się pisemną umowę zawartą między bankiem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą), na mocy której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy, obowiązkiem kredytobiorcy zaś jest zwrot tej kwoty w określonym okresie, wraz z odsetkami, najczęściej w formie comiesięcznych rat.

Kredyt gotówkowy jest jednym ze sposobów, aby sfinansować swoje potrzeby. To pożyczka udzielana przez instytucje finansowe. Jest ona wypłacana w gotówce, najczęściej przelewem na konto. Kredyt gotówkowy można wziąć na dowolny cel, którego nie trzeba określać w składanym wniosku. Kredyty gotówkowe mają wiele zalet, począwszy od prostego procesu sprawdzania zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Zarówno decyzja, jak i przekazanie środków następują względnie szybko. Bardzo często nie jest wymagane zabezpieczenie, na przykład w postaci żyranta. Na rynku istnieje bogata oferta tego typu kredytów, a wniosek można także złożyć w kilka chwil przez Internet. Należy również pamiętać, że kredyty gotówkowe mają również pewne wady. Są to wysokie koszty, czyli prowizje, a także wysokie oprocentowanie. Prowizja jest pobierana jednorazowo, z kwoty kredytu. Jeśli chodzi o oprocentowanie, w jego skład wchodzi marża banku, która jest ustalana na dzień zawarcia umowy, podana w punktach procentowych, a także zmienna stawka bazowa.

O czym jeszcze należy pamiętać podczas składania wniosku o kredyt gotówkowy? Jako załącznik do umowy dołączany jest harmonogram spłaty kredytu, czyli zestawienie terminów spłaty rat i kwot, które należy wpłacić na podany rachunek banku. Kredyt można spłacić przed terminem, w całości, zaś niespłacenie kredytu ciągnie za sobą poważne konsekwencje. Do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy będą potrzebne przede wszystkim dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty) oraz wysokość dochodów kredytobiorcy. Kredytobiorca pracujący powinien dostarczyć również zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia, emeryci i renciści zaś powinni dostarczyć kopię dokumentu przyznającego świadczenia oraz odcinek ostatniego przelewu.

Więcej znajdziesz na: https://your-choice.com.pl/