Kategoria: ślusarstwo

Powszechny dziś zawód ślusarza należał niegdyś do grona jednych z najważniejszych działalności rzemieślniczych. Znana już w starożytności profesja łączona była początkowo z zawodem kowala. Ślusarstwo jako odrębna dyscyplina usamodzielniła się…

ślusarstwo